SMART IN FLOW CONTROL


JOINT VENTURE

FOCUS-ON er bygget på SAMSON- og KROHNE-verdiene og DNA. SAMSON, grunnlagt i 1907 i Mannheim, Tyskland, er en spesialist på ventiler for prosessindustrien.
Mens KROHNE, grunnlagt i 1921 i Duisburg, Tyskland er en prosessinstrumenteringsspesialist.
Det første kimen til et potensielt partnerskap var allerede sådd noen år tidligere, men det var i 2017 at konsernsjefene i begge selskapene – Dr. Andreas Widl og Mr. Stephan Neuburger – signerte kontrakten for et ambisiøst samarbeid kalt: FOCUS-ON
Vi er veldig stolte over å være en del av denne muligheten en gang i livet. Hardt arbeid, engasjement og stor laginnsats gjorde det mulig å plassere en stein i elva og for alltid endre strømmen.


Industri 4.0 neste

FOCUS-1

Hvordan skal man revolusjonere en bransje som stadig er i bevegelse? Man tar godt etablerte produkter som Samson sitt flaggskip 3241 og i Krohne sine målere.

Dette blir Focus-1, som er en nytenkende tilnærming til integrering av Reguleringsventil, sensorer for måling av mengde, trykk og temperatur som gir en optimal innsikt i prosess og enhetsytelse.

Kraftig databehandling og moderne kommunikasjon gir brukeren høyere kontinuitet i anlegget basert på den digitale tvillingen.

Et stort og viktig steg mot Industri 4.0.

 

 

 

 

 


Brukervennlig design


Hvilke signaler ønsker du?


4 Fordelspunkter Focus-1 skaper

1: Integrering av komponenter, det at ventilen har så mange integrerte komponenter gjør at man sparer opp til 33 %

Mot en tradisjonell løsning på en reguleringssløyfe. Det vil si, mindre timer på engineering, mindre flenser i prosessdelen og dermed kortere rørstrekk.

 

2: Kommunikasjon er nøkkelen, det at man har muligheten til å kutte ut X-antall I/O’er & PLS/PID kostnadene og at det nå endelig er ventilen

Som styrer mengden gir bedre kontroll, kvalitet og effektivitet i selve loopen.

 

3: Høyere åpenhet på feltet, spesialiserte alarmer for ventilen og prosess parametere og en digitaltvilling gjør at utstyret er bedre sikret mot feil og havari.

Den digitale tvillingen til ventilen samler opp masse prosessdata mens ventilen går og dette gjør at man har en backup på målingene om disse skulle feile.

Da vil ikke anlegget stoppe, men ventilen vil bruke dataene sine til å kalkulere mengden ved hjelp av sine trykk og temperatur følere sørge for bedre regularitet.

Man kan enkelt koble seg på wifi til ventilen med brukernavn og passord og se direkte data fra ventilen og prosessen til enhver tid.

 

4: Verdifull informasjon gir bedre optimalisering, siden ventilen samler opp mye data og at man har muligheten til å overvåke alle prosessverdiene gir dette en unik mulighet for enda bedre optimalisering av sløyfen/anlegget.

 

Det at Focus-1 har som mål å forenkle automasjons pyramiden gjør at vi får vesentlig bedre regularitet og produktivitet samt å forbedre CAPEX+OPEX.